Min sjunde omgång biverkningar blev ungefär som tidigare. Rejäl trötthet, lite skelettvärk, och tyvärr chemo burn igen (dock en aning lindrigare denna gång).

Och nu är målet inom räckhåll! På onsdag får jag min sista cellgiftsbehandling, och då tar sköterskan bort min piccline, slang och allt. Sedan är det bara att stå ut med en sista omgång biverkningar.

Så vad händer efter det?

Cellgiftsbehandlingen har hittills verkat fungera – tumören har krympt och är nu svår att känna. Om ett par veckor ska vi göra en sista kontroll med ultraljud.

Den 10 december blir jag opererad. Efter ett långt samtal med en av Bröstcentrums kirurger bestämde jag mig för en bröstbevarande lumpektomi, eller ”tårtbit” som det ofta kallas. Från början var jag väldigt frestad att göra en mastektomi, alltså att ta bort hela bröstet. Men när det gäller risken för återfall (av samma cancer) är kombinationen lumpektomi+strålning lika effektiv som mastektomi.

Tumören kommer att avlägsnas, tillsammans med ytterligare lite vävnad (marginal) för säkerhets skull. Utöver tumören kommer ytterligare en cellförändring, som  ligger strax bakom min bröstvårta, att tas bort. Ingreppet görs med en s k ”round block”-teknik, där båda förändringar avlägsnas med samma incision:

Ingreppet kommer att ta ungefär 1,5–2 timmar och jag skickas med största sannolikhet hem samma dag.

Efter operationen kommer tumörvävnaden att analyseras för att säkerställa att den har ”rena marginaler”, dvs att ytterkanterna är helt fria från cancerceller. Även den andra cellförändringen kommer att skickas för analys. Enligt biopsiproverna som togs i juni ska den vara godartad, men i och med att den också har svarat på cellgifterna – vilket är lite suspekt – ska den kontrolleras.

Det är analysresultaten som sedan bestämmer hur vi går vidare:

1) Om tumören har tagits bort med rena marginaler, och den andra förändringen bekräftas vara godartad, är det bara att låta bröstet läka. Efter ungefär sex veckor är det sedan dags för behandlingens sista steg: strålning. I mitt fall skulle det förmodligen handla om 25 dagar, dvs fem dagar i veckan, i fem veckor. Varför görs detta, när man ändå opererat bort tumören med rena marginaler? Det är helt enkelt en säkerhetsåtgärd för att oskadliggöra eventuella små cancerförändringar eller förstadier till cancer som kan finnas kvar i bröstet.

2) Om marginalerna inte är rena – vilket händer i ungefär 10% av fallen – görs en ny operation för att ta bort ytterligare vävnad. Sedan läkning och strålning.

3) Om det skulle visa sig att den andra cellförändringen faktiskt inte är godartad, kommer jag förmodligen att vilja göra en mastektomi. Mer om det då i så fall, men just nu hoppas vi på det bästa.

Valet mellan lumpektomi och mastektomi var svårt, men jag känner mig trygg i det vi kommit fram till. Ibland tänker jag att det skulle kännas skönt att bara ta bort båda brösten för att slippa oroa mig. Men jag har bestämt mig för att ge mina bröst den här sista chansen. Skulle det däremot någonsin dyka upp en ny cancer i något av brösten så kommer nog båda två att få tacka för sig.

Men just nu ser jag fram emot onsdagens sista chemo, och riktigt längtar till den 10 december!

English: So my seventh round of chemo was pretty similar to the previous one. And now the end is in sight – my last treatment is on Wednesday! Really looking forward to getting rid of my picc line, and knowing that this is the last time I have to go through a crappy week of side effects. 

So what happens next? Well, I’m scheduled for a lumpectomy on December 10. Using a so-called round block technique (see the illustration) the surgeon will remove the tumour, as well as a small portion of surrounding tissue. In addition to the tumour, she’ll also remove another growth, located just behind my nipple. According to the biopsies done in June, it is supposed to be benign; however, it has also responded to the chemotherapy, which was not expected and might mean that it is in fact also cancerous.

The tumour and surrounding tissue will then be analysed to make sure the margins are clean, meaning that they have removed all cancerous cells. The other growth will also be sent for analysis. Depending on the results, these are the possible next steps:

1) If the margins are clean and the other growth is confirmed to be benign, then we will let my breast heal for about six weeks before proceeding with the last step of treatment: radiation therapy. In my case, we’re looking at 25 sessions – five days a week for five weeks, starting in February. 

2) If the margins aren’t clean (which happens in every tenth case), I’ll have to undergo more surgery to remove additional tissue. Then six weeks of healing, followed by radiation.

3) If the other growth turns out to be malignant, I will most probably want a mastectomy. But we’ll cross that bridge when, or if, we come to it.

Making the decision between a mastectomy and a lumpectomy has been very difficult. I’ve done a lot of reading up, and today’s treatment combo of lumpectomy+radiation is proven to be just as effective as a mastectomy when it comes to preventing recurrence (of the same cancer). And while I of course worry about getting a new cancer sometime, the risk is relatively low, which is why preventive mastectomies are generally not recommended to women in my situation.

So after a long talk with my clinic’s surgeon we decided that this was the best option, at least at this stage. But this is the only chance my breasts are getting; if I ever get breast cancer again, even if it’s tiny or in an early stage, it’s goodbye to both of them.

In the meantime, I’m so glad that my last treatment is just days away, and I am really looking forward to my surgery!